Відділ вентиляції та кондиціонування

 

.При проектуванні та монтуванні систем вентиляції та кондиціонування ми спираємось на досвід та новітні розробки у сфері регулювання мікроклімату. Застосування автоматизованих комплесів проектування, врахування особливостей кожного окремо взятого об'єкту, впровадження надійних технологій дає підстави стверджувати про надійність та довговічність спроектованих виробів.